Stichting Utrecht Made

Tegenwoordig zijn we als consumenten verder verwijderd geraakt van de oorsprong en het verhaal achter de producten die we gebruiken. We staan aan het eind van een veelal onzichtbare wereldwijde logistieke keten en het is vaak moeilijk inzichtelijk te krijgen wat een ‘goede’ keuze is. Door de Utrechtse maakcultuur zichtbaarder te maken, hopen we bij te dragen aan het herstellen van de verbinding met het productieproces en de mensen die hierachter schuil gaan. Het is onze overtuiging dat dit uiteindelijk helpt in het ontwikkelen van bewuste vormen van consumeren, geworteld in een gevoel van lokale betrokkenheid.

Manieren waarop we als stichting deze doelstelling nastreven zijn bijvoorbeeld het organiseren van evenementen zoals een zomermarkt en netwerkborrels. Daarnaast zetten we ons in om een fysieke plek te creëren die kan gaan dienen als centrum van de Utrechtse maakcultuur. Deze plek wordt een ontmoetingsplaats voor makers, consumenten en gelijkgestemde initiatieven; waar ideeën kunnen worden uitgewisseld en samenwerkingen kunnen ontstaan.

Met Stichting Utrecht Made willen we niet alleen lokale makers ondersteunen, maar ook een gemeenschap creëren waarin creativiteit, makerschap en samenwerking centraal staan. We zijn betrokken als gesprekspartner bij verschillende initiatieven die onze waarden delen, zoals de Utrechtse Euro. Door samen te werken en onze krachten te bundelen, streven we naar een bloeiende maakcultuur die geworteld is in lokale betrokkenheid en verbinding.

We nodigen iedereen uit om deel te nemen aan onze missie om de maakcultuur in Utrecht te versterken en te vieren. Dus, ben jij een Utrechtse maker of wil je op een andere manier betrokken raken bij onze missie? Neem dan contact met ons op!